0(0)

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi Eğitimi

  • Zorluk Seviyesi: Tüm Seviyeler

Açıklama

Kuruluş içi veya 3. taraflar için ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Denetimleri yapmak isteyen, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İSG Yönetim Temsilcileri için hazırlanmış olan bu eğitim, ISO 45001:2018 standardı, saha uygulamaları, 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre standardın ele alınması, denetçi kriterleri, denetim planlama, raporlama, açılış ve kapanış toplantıları ve örnek uygulamaları içermektedir.

Bu kursun konuları

33 Dersler16h

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bakış?

ISO 45001:2018 standardının, işletmelere sağlayacağı faydalar ve standarda genel bakış
ISO 45001:2018 İSGYS00:13:21
Taslak Ders
Taslak Ders

ISO 45001 :2018 PUKÖ Döngüsü ve Süreç Yaklaşımı?

Kursiyere, Kuruluşların devamlı ilerlemesini sağlamak için kullanılan Pukö döngüsü ve Süreç yaklaşımı hakkında bilgi vermek.

ISO 45001:2018 Terimler ve Tanımlar?

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardına ait temel terimler ve tarifler.

Kuruluşun Bağlamı?

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardının 4. maddesi olan Kuruluşun Bağlamı başlığı, kuruluşu etkileyen tüm hususlar, ilgili taraflar ve kuruluşun kapsamı ile ilgili maddeleri detaylı şekilde tanımlamaktadır.

Liderlik ve Çalışanların Katılımı?

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Standardının 5. Maddesi olan Liderlik ve Çalışanların katılımı maddesi, İSG Yönetim Sisteminde liderin ve çalışanların sürdürülebilirliğin sağlanması için üstlenmesi gereken rolleri detaylı olarak tanımlamaktadır.

Planlama?

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sisteminin 6. maddesi olan Planlama başlığı, kuruluşun tehlikelerini belirleme ve bu tehlikelere bağlı olarak risk ve fırsatların tespiti, sonrasında da uygun planlamanın nasıl yapılması gerektiğini tanımlamaktadır. Kuruluşun hedeflendirmelerini nasıl yapacağı ve yasal ve diğer şartlara uygunluğun sağlanması için gerekli koşulların neler olduğu bilgisi de bu madde içerisinde yer almaktadır.

Destek?

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sisteminin 7. maddesi olan Destek Başlığı, Yönetim sisteminin işletilebilmesi için gerekli olan desteklerin neler olduğunu ve bu desteklerin nasıl kullanılacağını tanımlamaktadır.

Operasyon?

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sisteminin 8. Maddesi olan Operasyon Başlığı, operasyonel planlama ve kontrol, Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma, Değişim Yönetimi, Satınalma, Acil duruma hazır olma ve müdahale gibi başlıkları kapsamaktadır.

Performans Değerlendirme?

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sisteminin 9. maddesi olan Performans değerlendirme maddesi, izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme, uygunluk değerlendirme, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi başlıklarını içermektedir.

İyileştirme?

Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet ve sürekli iyileştirme alt başlıklarına sahip olan İyileştirme Ana başlığı, standardın 10. ve son maddesidir.

Tetkik Prensipleri

Teklif ve Sözleşme

Tetkik Gün Sayısı Tespiti

Tetkikçi Ataması

Tetkik Ekibi Sorumlulukları

1. Aşama Tetkik

Tetkik Yöntemleri

Taraf Tetkikler

2. Aşama Tetkikler

Tetkik Türleri

Tetkikçi – Baştetkikçi Yeterliliği

Öğretmen hakkında

1979 İstanbul Doğumlu olan Ceyda Maro, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Biyoloji bilim dalında almıştır. 2004 yılından itibaren farklı sektörlerde, Satış, eğitim, iş güvenliği uzmanlığı ve yönetim sistemleri denetçiliği/danışmanlığı alanlarında saha ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Halen, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan birçok firmaya, yönetim sistemleri danışmanı ve denetçisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
0 (0 puanlar)

2 Kurslar

8 öğrenciler