Vergiler

KDV (Katma Değer Vergisi) mal ve hizmetlerden alınan bir tüketim vergisidir. Yürülükteki oranı %18 olup ☆akademi.online üzerinde ilan edilmiş ücretlere dahildir. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği lisans satın almalarından kaynaklanan KDV, vergi yasalarına uygun şekilde tevkif edilmekte ve vergi mevzuatı gereğince vergi kurumuna aktarılmaktadır. Her öğrencimiz Kurs Lisansı satın alma işlemi ile birlikte bir fatura almaktadır. Bu fatura elektronik yollarla kendilerine ulaştırılmaktadır. 

☆akademi.online üzerinde kurs yayınlayarak gelir elde eden bazı eğitmenler bir vergi mükellefi değildir, dolayısıyla onların elde ettikleri kazancın vergisi de ödenmek zorundadır. Bu durumda biz gerekli KDV ve vergi kesintisini yaparak eğitmenler adına vergi ödemesi gerçekleştiririz. Vergi mükellefi olan eğitmenlerimize ise herhangi bir vergi kesintisi yapmadan düzenledikleri fatura karşılığında ödeme yaparız.