Yasaklı Konular

Politikalarımız ve yürürlükteki yasalar gereğince yasaklı konularla ilgili kursları yayınlamıyoruz.  Bu konular, öğrencilerimiz açısından zararlı veya rahatsızlık verici  konular platform dışında bırakılmıştır. Bunlar; 

  • Cinsel içerikler
  • Silah yapımı, bakımı veya kullanımıyla ilgili içerikler
  • Şiddete veya fiziksel yaralamaya teşvik eden içerikler
  • Nefret söylemi veya ayrımcı dil
  • Etik olmayan veya yasa dışı davranışları teşvik eden içerikler
  • Kasıtlı olarak yanıltıcı veya aldatıcı içerikler
  • Geçerli ulusal yasaları ihlal eden içerikler
  • Zarar verici veya herhangi bir şekilde uygunsuz içerikler


Bu listeye herhangi bir zamanda ekleme ve değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. ☆akademi.online'da olmaması gerektiğini düşündüğünüz bir konu görürseniz lütfen info@staracademy.online adresine e-posta gönderin.